Oracle VM VirtualBox Manager – Ubuntu (guest OS) – Solved: How to display shared folders in Files

Oracle VirtualBox

Oracle VM VirtualBox is cross-platform virtualization software. It allows to run multiple operating systems including Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, and Oracle Solaris, at the same time.

The shared folder created in Oracle VM VirtualBox Manager settings doesn’t appear in Files on Ubuntu (guest OS). Read instructions on how to display the shared folder in Files.

Mount shared folder

Create and mount a shared folder in your home directory. This folder mount is temporary and it disappears after the next reboot.

mkdir ~/shared
sudo mount -t vboxsf shared ~/shared

Mount shared folder permanently

To make the mounted folder permanent you need to mount the shared folder on system startup.

Edit fstab file in /etc directory

sudo nano /etc/fstab

Add the following line to fstab file (separated by tabs). Make sure to replace with your username. Save the file.

shared	/home/<username>/shared	vboxsf	defaults	0	0

Example

shared	/home/matej/shared	vboxsf	defaults	0	0

Edit modules

sudo nano /etc/modules

Add the following line to /etc/modules and save

vboxsf

Reboot VM VirtualBox Manager.

Source : Mounting VirtualBox shared folders on Ubuntu Server 18.04 LTS (Bionic Beaver)

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *