Angular – Form Parser Error: Unexpected token [, expected identifier or keyword

Angular

How to solve Angular Form Parser Error: Unexpected token [, expected identifier or keyword when you use form field as a component.

Example

{{ control.errors?.["minlength"]?.["requiredLength"] }}

Solution

{{ control.errors["minlength"]["requiredLength"] }}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *