Angular – Forms – Property ‘required’ comes from an index signature

Angular

How to solve Angular Form error: Property ‘required’ comes from an index signature, so it must be accessed with [‘required’].

Original error message: Property 'required' comes from an index signature, so it must be accessed with ['required'] (used font changes type of apostrophes).

Example

<div *ngIf="addressForm.controls.name?.errors?.required">
  Value is required.
</div>

Solution #1

<div *ngIf="addressForm.controls.name?.errors?.['required']">
  Value is required.
</div>

Solution #2 – update tsconfig.json

"compilerOptions": {
  ...
  "noPropertyAccessFromIndexSignature": false,
  ...
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *