Ako predať auto cez inzerát – Časť 6. – Ukončenie poistenia a vrátenie alikvotnej čiastky

autobazár

Posledným krokom pri predaji motorového vozidla cez inzerát je vyžiadanie vrátenia alikvotnej čiastky zo zaplateného poistenia alebo poistení.

Okrem povinného zmluvného poistenia sem patrí aj havarijné poistenie a rovnako môžete skúsiť postupovať aj ak máte dodatočné poistenie batožiny, čelného sklad alebo iné typy poistení vzťahujúce sa na predané motorové vozidlo.

Ak chcete požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky z poistenia, vyplňte, vytlačte, podpíšte a zašlite nasledujúcu žiadosť vašej poisťovni. V prípade mojej poisťovne mi boli peniaze zaslané na šiesty pracovný deň od odoslania mojej žiadosti. Žiadosť som poslal elektronicky v rovnaký deň ako bola vykonaná zmena držby motorového vozidla.

To či aj vaša poisťovňa akceptuje vytlačenie, podpísanie, odfotenie alebo naskenovanie žiadosti a jej zaslanie emailom si overte vopred telefonicky alebo ju kontaktujte emailom/cez kontaktný formulár.

Vzor žiadosti

Údaje uvedené v hranatých zátvorkách [placeholdery] nahraďte aktuálnymi údajmi a hranaté zátvorky odstráňte. Typy/názvy poistení si upravte podľa potreby.

Žiadosť o zrušenie poistení a vrátenie alikvotnej čiastky z PZP a HP

Na základe zmeny držby osobného motorového vozidla [značka] [typ] [ŠPZ] zo dňa [deň].[mesiac].[rok], žiadam o ukončenie nižšie uvedených poistení a vrátenie alikvotnej čiastky z povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia (HP) na účet [číslo_účtu].

Poistné zmluvy:

- Povinné zmluvné poistenie: [číslo_PZP]
- Havarijné poistenie: [číslo_HP]V .........................    dňa ...............        .......................................
                                    [titul] [meno] [priezvisko]

Na základe tejto žiadosti si poisťovňa overí či v registri naozaj došlo k zmene držby motorového vozidla a následne vykoná vrátenie peňazí vo výške alikvotnej čiastky, teda odpočítaná suma za obdobie, počas ktorého bolo motorové vozidlo poistené. Ak ročné poistenie je vo výške 120 EUR a motorové vozidlo bolo poistené 5 mesiacov, tak alikvotná čiastka bude vo výške 70 EUR za nepoistených 7 mesiacov.

Záver

Týmto článok končí séria článkov venovaných predaju motorového vozidla cez internet.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *