Angular – Ako zmigrovať CSS projekt na Less projekt

Angular

V tomto článku predstavím spôsob ako zmeniť existujúci Angular projekt s CSS jazykom na Angular projekt s Less zápismi.

Ako prvé dávam do pozornosti video, ktoré som na túto tému vytvoril. Žiaľ vo videu nie je upravený názov projektu ani adresára pre build. Preto toto video dopĺňam len o zápisy, ktoré zmenia projekt z typu CSS na Less.

Tu sú uvedené zmeny a doplnenia pre súbor angular.json

  "schematics": {
    "@schematics/angular:component": {
     "style": "less"
    },
    ....

  "architect": {
    "build": {
 
     "builder": "@angular-devkit/build-angular:browser",
     "options": {
      "inlineStyleLanguage": "less",
      ....
      "styles": [
       "src/styles.less",  // premenovanie styles.css
       ....

   "test": {
     "builder": "@angular-devkit/build-angular:karma",
     "options": {
      "inlineStyleLanguage": "less",
      "styles": ["src/styles.less"],   // premenovanie styles.css
      ...

Okrem uvedených zmien je ešte potrebné premenovať všetky súbory s príponou *.css na *.less a v komponentoch upraviť názvy HTML templatov opäť rovnakým spôsobom – premenovaním súborov s príponou *.css na *.less.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.