Angular – Error: initial exceeded maximum budget

Angular

V predchádzajúcom článku som riešil chybové hlásenie počas zostavovania aplikácie (buildu) a teraz budem riešiť ďalšie chybové hlásenie podobného druhu.

Tentoraz ide o chybové hlásenie typu:

Error: initial exceeded maximum budget. Budget 1.00 MB was not met by 1.14 MB with a total of 2.14 MB.

Pre vyriešenie tohto problému je potrebné upraviť súbor angular.json.

"configurations": {

      "production": {

       "budgets": [

        {

         "type": "initial",

         "maximumWarning": "500kb",

         "maximumError": "1mb"

        },

        {

         "type": "anyComponentStyle",

         "maximumWarning": "2kb",

         "maximumError": "4kb"

        }

       ],

       "fileReplacements": [

        {

         "replace": "src/environments/environment.ts",

         "with": "src/environments/environment.prod.ts"

        }

       ],

       "outputHashing": "all"

      },

      "development": {

       "buildOptimizer": false,

       "optimization": false,

       "vendorChunk": true,

       "extractLicenses": false,

       "sourceMap": true,

       "namedChunks": true

      }

     },

     "defaultConfiguration": "production"

    },

V súbore angular.json je potrebné zmeniť vo vlastnosti budgets hodnoty v sekcii initial a to zvýšením veľkostí 500Kb a 1MB na vyššie hodnoty. Po úprave môže budgets vyzerať takto.

       "budgets": [

        {

         "type": "initial",

         "maximumWarning": "10MB",

         "maximumError": "15mb"

        },

        {

         "type": "anyComponentStyle",

         "maximumWarning": "10kb",

         "maximumError": "20kb"

        }

       ],

Záver

Ak sa chyba vyskytuje naďalej, je potrebné zadať väčšie hodnoty.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.