TypeScript – How to fix: Type ‘string | undefined’ is not assignable to type ‘string’

TypeScript

TypeScript is JavaScript with syntax for types. TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale.

How to reproduce it

function Result({ result }: { result?: IResult }): ReactElement {
  let total = 6;
  let analyzed = 0;

  if (result) {
    total = result.total;
    analyzed = result.analyzed;
  }
  ...
}

Error

Type 'string | undefined' is not assignable to type 'string'.
Type 'undefined' is not assignable to type 'string'.

Solution

Use the non-null assertion operator !

function Result({ result }: { result?: IResult }): ReactElement {
  let total = 10;
  let analyzed = 0;

  if (result) {
    total = result.total!;         // non-null assertion operator 
    analyzed = result.analyzed!; // non-null assertion operator
  }
  ...
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *