React – TypeScript – Binding element implicitly has an ‘any’ type, or how to use object destructuring with types

React

TypeScript is JavaScript with syntax for types. TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale.

React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React components like Thumbnail, LikeButton, and Video. Then combine them into entire screens, pages, and apps.

How to reproduce it

import { ReactElement } from 'react';

export default function Demo({ prop1, prop2 }): ReactElement {
  return (
    <div>
      <h1>Demo</h1>
      {prop1}, {prop2}
    </div>
  );
}

Solution #1

Use object destructuring with types.

import { ReactElement } from 'react';
export default function Demo({ prop1, prop2 }: { prop1: string, prop2: string }): ReactElement {
return (
<div>
<h1>Demo</h1>
{prop1}, {prop2}
</div>
);
}

Solution #2

Create an interface and use it as a type.

import { ReactElement } from 'react';
interface Props {
prop1: string;
prop2: string;
}
export default function Demo({ prop1, prop2 }: Props): ReactElement {
return (
<div>
<h1>Demo</h1>
{prop1}, {prop2}
</div>
);
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *