Angular – How to use Bulma CSS framework

Bulma

Bulma is a free, open source framework that provides ready-to-use frontend components that you can easily combine to build responsive web interfaces.

Bulma is simply a collection of CSS classes in one CSS library. This means it provides CSS classes to help you style your HTML code. To use Bulma, you can use the pre-compiled bulma.css file. You only need 1 CSS file to use Bulma.

1. Install the NPM package

npm install bulma

2. Angular implementation

Update styles.css file.

@import 'bulma/css/bulma.css';

3. Install Visual Studio Code extension – Bulma

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=demijollamaxime.bulma

Create a new HTML document and type ‘bul’ to see all available snippets.

Visual Studio Code extension - Bulma
Visual Studio Code extension – Bulma

Demo website – Password Generator

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.