Spoločnosť Wondershare vydala novú verziu video editora Filmora s názvom Filmora 11

Wondershare Filmora 11 - video editor

Spoločnosť Wondershare si pokazila tento rok vydaním svojho video editora Filmora vo verzii 10.7.

Ani tri aktualizácie Filmory vo verzii 10.7 neodstránili množstvo bugov, ktoré táto verzia mala a zákazníci museli hľadať spôsob ako tvoriť videá, keďže aktualizácia vždy odstráni pôvodnú verziu.

Na túto tému som vytvoril videá, ktoré mali dobrú odozvu a teraz som vytvoril ako tak vidím prvý video na verziu Filmora 11. Zatiaľ mám k dispozícii len beta verziu, no snažil som sa vo videu ukázať všetky novinky, ktorých časť už bola prezentovaná v nepodarenej verzii 10.7. Okrem tohto videa mám v pláne ešte pripraviť ďalšie video určené najmä pre tých, ktorí ešte stále majú staršiu verziu tohto video editora.

Spoločnosť Wondershare totiž bezplatne vydala pre Filmoru zopár dobrých efektov a elementov, ktoré nájdu využitie v rôznych typoch videí a práve na tieto elementy chcem spraviť video vo forme dema.

Tu je zoznam tém, ktoré nájdete v hore uvedenom videu.

00:24 Wondershare Icon – Wondershare creative center

01:12 Top menu

02:31 Main features

05:01 Video properties

06:55 Speed ramping

09:09 Toolbar menu

10:07 Context menu

10:34 Animations

11:31 Timeline properties

11:57 Audio properties

13:19 Text properties

14:36 Templates

15:38 Bug?

15:45 Wondershare Icon – exit/close Wondershare creative center

Záver

Ako môžete vidieť v predposlednom bode som mal opäť problém, ktorý neviem či je kvôli beta verzii, alebo preto že som nebol prihlásený. No môže ísť aj o bug, keďže Filmora mala takmer dva roky bug pre tlačidlo Update, ktoré nikdy nefungovalo a ak ste si od Wondershare nevypýtali inštalačný súbor najnovšej verzie alebo nestiahli si novšiu verziu z webu, ktorá nie vždy ale bola najnovšia, tak ste zostali “visieť” na starej verzii.

Aj z toho dôvodu má veľa zákazníkov Filmoru 8 a Filmoru 9 a nevie, že môžu bezplatne používať Filmoru 10 a Filmoru 11. Ani ja som to nevedel, ale keďže aktívne komunikujem s Wondershare, tak som mal vždy najnovšiu verziu a aj možno preto som medzi prvými, ktorí o verzii Filmora 11 píšu alebo vytvorili video.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.