How to set the JAVA_HOME environment variable on Linux

Linux

The JAVA_HOME environment variable points to the file system location where the JDK or JRE was installed.

Open /etc/environment in the text editor and add the following line:

Syntax:

JAVA_HOME="path_to_java_folder"

Example:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64"

Reload /etc/environment by running the following command.

source /etc/environment

Show JAVA_HOME environment variable

echo $JAVA_HOME
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *