TypeScript – How to fix error TS2322: Type is not assignable to type ‘x’

TypeScript

TypeScript is JavaScript with syntax for types. TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale.

How to reproduce it

  function showUserData(userName?: string) {
    const name: string = userName;
    const age: number = 32;
    console.log(`Name : ${name}`);
    console.log(`Age: ${age}`);
  }

  showUserData();

Error

error TS2322: Type 'string | undefined' is not assignable to type 'string'.
 Type 'undefined' is not assignable to type 'string'.

Solution

Use an exclamation mark.

  function showUserData(userName?: string) {
    const name: string = userName!; // exclamation mark
    const age: number = 32;
    console.log(`Name : ${name}`);
    console.log(`Age: ${age}`);
  }

  showUserData();
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *