React – useMemo hook – Example

React

useMemo is a React hook that lets you cache the result of a calculation between re-renders.
Call useMemo at the top level of your component to cache a calculation between re-renders.

During next renders, useMemo will either return an already stored value from the last render (if the dependencies haven’t changed), or call callback again, and return the result that callback has returned.  

Syntax

useMemo(callback, dependencies)

Example

import { useState, useMemo } from "react";

export default function UseMemoDemo() {

  const [ data, setData ] = useState(1);
  const [ memo, setMemo ] = useState(1);

  console.log("Rendering component");

  // run callback on memo change
  const result = useMemo(() => {
    console.log("Running useMemo callback: " + memo);
    return new Date().getTime();
  }, [ memo ]);

  return (
    <>
      <div>Data: {data}</div>
      <div>Memo: {memo}</div>
      <p>{result}</p>
      <button onClick={(() => setData(data + 1))}>Re-render component</button>
      <button onClick={(() => setMemo(memo + 1))}>Run memo callback</button>

    </>
  );
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *