React – TypeScript – How to define type for setState parameters

React

React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React components like Thumbnail, LikeButton, and Video. Then combine them into entire screens, pages, and apps.

Solution

Syntax

React.Dispatch<SetStateAction<<type>>>;

Example #1

React.Dispatch<SetStateAction<boolean>>;

Example #2

const [hide, setHide] = useState<boolean>(false);
const [fieldValue, setFieldValue] = useState<string>("");

<Component hide={hide} setHide={setHide} fieldValue={fieldValue} setFieldValue={setFieldValue}/>

export default function Component({
  hide,
  setHide,
  fieldValue,
  setFieldValue,
}: {
  hide: boolean;
  setHide: React.Dispatch<SetStateAction<boolean>>;
  fieldValue: string;
  setFieldValue: React.Dispatch<SetStateAction<string>>;
}): ReactElement {
...
return <></>
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *