Node.js – Ako odstrániť error EACCES: permission denied

Node.js

V tomto článku uvediem postup ako odstrániť error EACCES: permission denied pri spustení https servera na porte 443 vytvoreného v Node.js.

Keď spustím server vytvorený v Node.js cez príkaz node server na porte 443, zobrazí sa mi nasledujúce chybové hlásenie.

node:events:368
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^

Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443
  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1313:21)
  at listenInCluster (node:net:1378:12)
  at Server.listen (node:net:1465:7)
  at Object.<anonymous> (/home/<user>/Documents/https-server/server.js:67:4)
  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1097:14)
  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1149:10)
  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:975:32)
  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
  at node:internal/main/run_main_module:17:47
Emitted 'error' event on Server instance at:
  at emitErrorNT (node:net:1357:8)
  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
 code: 'EACCES',
 errno: -13,
 syscall: 'listen',

Pre vyriešenie uvedeného problému uvádzam dve riešenia.

Prvým riešením je zmena portu 443 na port 8000 alebo 8082.

Druhým riešením je spustenie servera ako administrátor.

Namiesto príkazu

node server

uvediete príkaz

sudo node server

Ktorékoľvek z vyššie uvedených riešení odstráni Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *