JavaScript – How to make fetch() synchronous – Example

JavaScript

JavaScript is a high-level, dynamic, and interpreted programming language that is commonly used in web development. It allows developers to create interactive elements and dynamic effects on web pages.

The Fetch API provides a JavaScript interface for accessing and manipulating parts of the protocol, such as requests and responses. The Fetch API also provides a global fetch() method that provides an easy, logical way to fetch resources asynchronously across the network.

Example

let response = await fetch("./assets/data.json", {
	method: "GET",
	headers: {
		"Content-Type": "application/json",
		Accept: "application/json",
	},
});
response = await response.json();
console.log(response);
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *