JavaScript – How to make 10 minutes countdown timer

JavaScript

JavaScript is a high-level, dynamic, and interpreted programming language that is commonly used in web development. It allows developers to create interactive elements and dynamic effects on web pages.

Example

/**
 * Author: Matej Lednár
 */
const timeInMinutes = 10; // countdown time in minutes
const ms = timeInMinutes * 1000 * 60; // convert countdown time to ms
const now = Date.now();
const finish = now + ms; // when to stop countdown

timer = setInterval(function () {
  const counter = finish - Date.now(); // countdown ms
  const min = new Date(counter).getMinutes();
  const sec = new Date(counter).getSeconds();

  let result;
  // add zeros before numbers 00:00 - formatter
  result = "0" + min + ":" + (sec < 10 ? "0" + sec : sec);
  // don't show min and sec, countdown finished
  if (counter < 1) {
    result = "00:00";
  }

  console.log(result);
}, 400);

// stop countdown
setTimeout(() => clearInterval(timer), timeInMinutes * 60 * 1000);
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *