GitHub – How to create a Personal access token

GitHub

GitHub is a code hosting platform for version control and collaboration.

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to authenticate to the API over Basic Authentication.

Instructions on how to create a Personal access token.

  1. Click on the Avatar icon
GitHub Avatar

2. Settings

3. Developer Settings

GitHub Developer settings

4. Expand Personal access tokens

5. Tokens (classic)

GitHub Tokens

6. Expand Generate new token

7. Generate new token (classic)

GitHub Tokens
GitHub Tokens

8. Setup New personal access token (classic)

GitHub Tokens
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *