Chart.js – How to get the URL to the CDN location

chart.js

Simple, clean and engaging HTML5 based JavaScript charts. Chart.js is an easy way to include animated, interactive graphs on your website for free.

Visit CDN by jsDelivr – A CDN for npm and GitHub.

Click on the Copy to Clipboard button.

Chart.js CDN

Click on the Copy URL menu item (copy URL to the CDN location ).

Chart.js CDN
Chart.js CDN

Paste the URL to the script element.

    <script
      defer
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.9.1/dist/chart.min.js"
    ></script>

You can download the HTML5 Template + Chart.js (CDN) template/boilerplate from my GitHub repository.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *