Angular – How to fix: The class is listed in the declarations of the NgModule ‘AppModule’, but is not a directive, a component, or a pipe

Angular

Angular is a platform and framework for building single-page client applications using HTML and TypeScript.

How to reproduce it

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-product-list',
 templateUrl: './product-list.component.html',
 styleUrls: [ './product-list.component.css' ]
})

interface Product {
 id: number;
 name: string;
 price: number;
 description: string;
}

export class ProductListComponent {

 products: Product[] = [];
 ...
}

Error

error TS1206: Decorators are not valid here.  

The class 'ProductListComponent' is listed in the declarations of the NgModule 'AppModule', but is not a directive, a component, or a pipe. Either remove it from the NgModule's declarations, or add an appropriate Angular decorator.

Solution

@Component decorator must be before the class definition.

import { Component } from '@angular/core';

interface Product {
 id: number;
 name: string;
 price: number;
 description: string;
}

@Component({
 selector: 'app-product-list',
 templateUrl: './product-list.component.html',
 styleUrls: [ './product-list.component.css' ]
})

export class ProductListComponent {

 products: Product[] = [];
 ...
}

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *