Angular testing – Jasmine – ReferenceError: [javaScriptVariable] is not defined

Jasmine

Jasmine is a Behavior Driven Development testing framework for JavaScript. It does not rely on browsers, DOM, or any JavaScript framework. Thus it’s suited for websites, Node.js projects, or anywhere that JavaScript can run.

How to reproduce it

Use a JavaScript library in the project and run a test.

npx ng test

Error

ReferenceError: <javaScriptVariable> is not defined
  at new AppComponent (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/src/app/app.component.ts:15:5)
  at NodeInjectorFactory.factory (ng:///AppComponent/ɵfac.js:4:10)
  at getNodeInjectable (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:3485:44)
  at createRootComponent (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:12391:35)
  at ComponentFactory.create (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:12272:25)
  at apply (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/testing.mjs:24361:51)
  at _ZoneDelegate.invoke (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/zone.js/fesm2015/zone.js:375:26)
  at ProxyZoneSpec.onInvoke (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/zone.js/fesm2015/zone-testing.js:287:39)
  at _ZoneDelegate.invoke (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/zone.js/fesm2015/zone.js:374:52)
  at Object.onInvoke (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:24313:33)

Solution

Update angular.json file – add “scripts” : [] to the “tests” object

"test": {
      "scripts": [
       "src/assets/js/script.js"
      ]  
}    
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *