Angular testing – Jasmine –  NullInjectorError: R3InjectorError(DynamicTestModule): No provider for ActivatedRoute!

Jasmine
Jasmine is a Behavior Driven Development testing framework for JavaScript. It does not rely on browsers, DOM, or any JavaScript framework. Thus it’s suited for websites, Node.js projects, or anywhere that JavaScript can run.

How to reproduce it

routing.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-routing',
 templateUrl: './routing.component.html',
 styleUrls: [ './routing.component.css' ]
})
export class RoutingComponent {

 param: string = "";

 constructor(private route: ActivatedRoute) {

 }

 ngOnInit() {
  this.route.params.subscribe(param => {
   this.param = param[ 'id' ];
  })
 }

}

routing.component.spec.ts

...
 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ RoutingComponent ],
   })
   .compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(RoutingComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  fixture.detectChanges();
 });
...

Error message:

NullInjectorError: R3InjectorError(DynamicTestModule)[ActivatedRoute -> ActivatedRoute]: NullInjectorError: No provider for ActivatedRoute!

Error details:

 NullInjectorError: R3InjectorError(DynamicTestModule)[ActivatedRoute -> ActivatedRoute]: 
 NullInjectorError: No provider for ActivatedRoute!

error properties: Object({ ngTempTokenPath: null, ngTokenPath: [ 'ActivatedRoute', 'ActivatedRoute' ] })
  at NullInjector.get (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:7599:27)
  at R3Injector.get (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8020:33)
  at R3Injector.get (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8020:33)
  at ChainedInjector.get (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:12179:36)
  at lookupTokenUsingModuleInjector (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:3255:39)
  at getOrCreateInjectable (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:3300:12)
  at ɵɵdirectiveInject (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:10135:12)
  at NodeInjectorFactory.factory (ng:///RoutingComponent/ɵfac.js:4:46)
  at getNodeInjectable (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:3485:44)
  at createRootComponent (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:12391:35) 

Solution

Add providers: []

...
 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ RoutingComponent ],
   providers:
    [
     {
      provide: ActivatedRoute,
      useValue: mockActivatedRoute
     }

    ]
  })
   .compileComponents();
...
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *