Angular testing – Jasmine –  Error: NG0304: ‘app-xyz’ is not a known element (used in the ‘xyzComponent’ component template)

Jasmine

Jasmine is a Behavior Driven Development testing framework for JavaScript. It does not rely on browsers, DOM, or any JavaScript framework. Thus it’s suited for websites, Node.js projects, or anywhere that JavaScript can run.

How to reproduce it

component.component.html

<p>Component works!</p>
<app-subcomponent
></app-subcomponent>

component.component.spec.ts

... 
 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ ComponentComponent ]
  })
   .compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(ComponentComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  fixture.detectChanges();
 });
...

Error message:

error properties: Object({ code: 304 })
  at validateElementIsKnown (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:4942:23)
  at elementStartFirstCreatePass (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:13661:9)
  at ɵɵelementStart (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:13699:9)
  at templateFn (ng:///ComponentComponent.js:17:9)
  at executeTemplate (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:10534:9)
  at renderView (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:10356:13)
  at renderComponent (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:11529:5)
  at renderChildComponents (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:10216:9)
  at renderView (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:10381:13)
  at ComponentFactory.create (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:12273:13)  

Solution

Update declarations: [] – add a subcomponent.

...
 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ ComponentComponent, SubcomponentComponent ]
  })
   .compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(ComponentComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  fixture.detectChanges();
 });
...
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *