Angular – Standalone component – NG0303: Can’t bind to ‘ngForOf’ since it isn’t a known property of

Angular

Standalone components provide a simplified way to build Angular applications.

How to reproduce it

component.ts

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 standalone: true,
 selector: 'app-paginator',
 templateUrl: './paginator.component.html',
 styleUrls: [ './paginator.component.css' ]
})
export class PaginatorComponent {

 pages = [ 1, 2, 3 ]

 constructor() {
 }
}

component.html

<nav aria-label="Page navigation">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item" *ngFor="let page of pages">
   <a class="page-link" href="#">{{ page }}</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

Error

NG0303: Can't bind to 'ngForOf' since it isn't a known property of ...

Solution

Import CommonModule.

The `*ngFor` directive was used in the template, but neither the `NgFor` directive nor the `CommonModule` was imported. Please make sure that either the `NgFor` directive or the `CommonModule` is included in the `@Component.imports` array of this component.

component.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

@Component({
 standalone: true,
 selector: 'app-paginator',
 templateUrl: './paginator.component.html',
 styleUrls: [ './paginator.component.css' ],
 imports: [ CommonModule ]
})
export class PaginatorComponent {

 pages = [ 1, 2, 3 ]

 constructor() {
 }
}
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *