Angular – RxJS – error TS2345: Argument of type ‘(err: any) => void’ is not assignable to parameter of type ‘(err: any, caught: Observable)

Angular

RxJS is a library for reactive programming using Observables, to make it easier to compose asynchronous or callback-based code.

How to fix catchError() function issue.

How to reproduce it

.pipe(
   tap(() => {
    this.notification.addSuccess('Location detected');
   }),
   catchError((err: any) => {    
    this.notification.addError(err.message)
   })
)

Error

error TS2345: Argument of type '(err: any) => void' is not assignable to parameter of type '(err: any, caught: Observable<T>)

Solution #1

Add throw statement.

.pipe(
   tap(() => {
    this.notification.addSuccess('Location detected');
   }),
   catchError((err: any) => {
    this.notification.addError(err.message)
    throw 'Error: ' + err.message;
   })
)

Solution #2

Return a new observable.

.pipe( 
   tap(() => { 
    this.notification.addSuccess('Location detected'); 
   }), 
   catchError((err: any): Observable<any> => { 
    this.notification.addError(err.message) 
    return new Observable(observer => observer.next(defaultData)); 
   }) 
  )


https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *