Angular – Jasmine – Error: NG0204: Can’t resolve all parameters for ActivatedRoute

Jasmine

How to fix Jasmine – Error: NG0204: Can’t resolve all parameters for ActivatedRoute

Jasmine is a Behavior Driven Development testing framework for JavaScript. It does not rely on browsers, DOM, or any JavaScript framework. Thus it’s suited for websites, Node.js projects, or anywhere that JavaScript can run.

How to reproduce it

component.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-message',
 templateUrl: './message.component.html',
 styleUrls: [ './message.component.css' ]
})
export class MessageComponent {

 constructor(private route: ActivatedRoute) {

 }

 ngOnInit() {

  this.route.params.subscribe(snapshot => {
   console.log(snapshot);
  });
 }
}

component.spec.ts

 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ MessageComponent ],
  })
   .compileComponents();

Error

Error: NG0204: Can't resolve all parameters for ActivatedRoute: (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?).

error properties: Object({ code: 204 })
  at getUndecoratedInjectableFactory (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8112:15)
  at injectableDefOrInjectorDefFactory (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8102:16)
  at providerToFactory (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8148:52)
  at providerToRecord (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8132:25)
  at R3Injector.processProvider (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8035:24)
  at fn (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:7871:59)
  at forEachSingleProvider (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8203:13)
  at forEachSingleProvider (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:8200:13)
  at new R3Injector (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:7871:9)
  at createInjectorWithoutInjectorInstances (http://localhost:9876/_karma_webpack_/webpack:/node_modules/@angular/core/fesm2020/core.mjs:9234:12)

Solution

Create an observable mockup.

component.spec.ts

 const mockActivatedRoute = {
  params: of({ id: '123' })
 };


 beforeEach(async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ MessageComponent ],
   providers:
    [
     {
      provide: ActivatedRoute,
      useValue: mockActivatedRoute
     }

    ]
  })
   .compileComponents();  
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *