Angular – Angular Material, MatPaginator  has no initializer and is not definitely assigned in the constructor

Angular

How to solve an Angular Material error: “Property ‘paginator’ has no initializer and is not definitely assigned in the constructor.”

<mat-paginator> component provides navigation for paged information, typically used with a table.

The example of the error

component.ts example code::

@ViewChild(MatPaginator) paginator: MatPaginator;

component.html example code:

<mat-paginator
#paginator
[length]="itemsLength"
[pageSize]="pageSize"
[pageSizeOptions]="pageSizeOptions"
></mat-paginator>

Solution

component.ts example code:

@ViewChild(MatPaginator) paginator: MatPaginator | any = {};

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.