Angular – Ako vyriešiť problém s chybovým hlásením “An unhandled exception occurred: Invalid target”

Angular

V tomto článku sa budem venovať téme ako vyriešiť problém s chybovým hlásením “An unhandled exception occurred: Invalid target”.

Tento problém môže nastáť napríklad ak robíte migráciu z CSS do Less alebo SASS a v súbore angular.json ste neopravili všetky hodnoty. Ide najmä o hodnoty vlastnosti project a defaultProject.

Ak sa napríklad tieto hodnoty od seba líšia, tak nastane tento error An unhandled exception occurred: Invalid target.

Inými slovami povedané, ak sa vám pri spúšťaní servera objaví chybové hlásenie An unhandled exception occurred: Invalid target: {"project":"<<projectName>>","target":"build","configuration":"development"}.See "/tmp/ng-c1NqIU/angular-errors.log" for further details., tak ide o chybnú hodnotu v súbore angular.json. V mojom prípade išlo o rozdielne hodnoty vo vlastnostiach project a defaultProject, kde som v rámci úpravy súboru angular.json ponechal omylom názov iného projektu vo vlastnosti project.

Najlepšie je skontrolovať, resp. porovnať súbor pred zmenami a po zmenách. Pre tento účel slúžia napríklad verzionovacie systémy (napr. Git), vďaka ktorým máte zmeny pod kontrolou. Rýchlo tak nájdete čo ste zabudli v súbore angular.json aktualizovať čoho výsledkom je tato chyba.

Celé znenie chybového hlásenia pri spustení npm start alebo ng serve.

An unhandled exception occurred: Invalid target: {"project":"
<<projectName>>","target":"build","configuration":"development"}.
See "/tmp/ng-sctTMj/angular-errors.log" for further details.
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! file sh
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! <<projectName>>@1.2.3 start: `ng serve`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the <<projectName>>@1.2.3 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2021-12-01T12_07_06_317Z-debug.log
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.