Angular – Ako rýchlo nahrať JSON file

Angular

Nahrávanie neštruktúrovaných a štruktúrovaných dát patrí medzi operácie, ktoré programátor rieši medzi prvými v rámci architektúry aplikácie. V tomto článku budem demonštrovať rýchly spôsob nahratia súboru s JSON dátami.

V tomto článku predstavím dva spôsoby nahrávania JSON dát. Prvý spôsob je “natívny” založený na JavaScripte a druhý je už prevedenie v TypeScripte. Uvedené spôsoby nahrávania súborov s JSON dátami sú vhodné najmä pre testovacie účely.

Spôsob nahrávania JSON dát, ktorý predstavím v tomto článku, je založený na konfigurácii súboru tsconfig.json. V rámci tohto súboru je potrebné doplniť compilerOptions.

Úprava súboru tsconfig.json.

"compilerOptions": {
 "resolveJsonModule": true,
  ....

Pre demonštračné účely vytvorím nasledujúci súbor s JSON dátami. Ten umiestnim do adresára data.

Súbor output.json (src/app/data/output.json).

[
  {
    "json": "ok",
    "msg": "works"
  }
]

Následne stačí do komponentu importovať súbor s JSON dátami a malou úpravou získať dáta k dispozícii.

Obsah súboru component.ts.

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import * as JSONData from 'src/app/data/output.json';

@Component({
 selector: 'app-json',
 templateUrl: './json.component.html',
 styleUrls: ['./json.component.css']
})
export class JsonComponent implements OnInit {

 rawData: any[] = JSONData;
 data: string = this.rawData[0];
 constructor() {
  console.log(this.data);
 }

 ngOnInit(): void {

 }

}

V rámci templatu môžeme JSON dáta zobraziť nasledovne.

Obsah súboru component.html.

<p>JSON works!</p>
{{ data | json}}

Druhý príklad je takmer identický, ale na základe type castingu je vo výsledku jednoduchší.

Obsah súboru component.ts.

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import * as Data from 'src/app/data/output.json';

@Component({
 selector: 'app-import',
 templateUrl: './import.component.html',
 styleUrls: [ './import.component.css' ]
})
export class ImportComponent implements OnInit {

 jsonData: any[] = (Data as any).default;

 constructor() { }

 ngOnInit(): void {
 }
}

V rámci templatu môžeme JSON dáta zobraziť nasledovne.

Obsah súboru component.html.

{{ jsonData | json }}

Záver

Uvedené príklady boli vytvorené pre Angular vo verzii 14.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *