Ako odstrániť chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE alebo favicon.ico not found

Ako spraviť z mobilu webkameru

V prípade, že dokument HTML nemá definovanú ikonu favicon.ico, môže sa to prejaviť rôznymi typmi chybových hlásení.

Používateľ napríklad pri práci so súbormi HTML vo vývojovom prostredí NetBeans v konzole narazí na chybové hlásenie http://localhost:8383/favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE. Hlásenie oznamuje, že nie je definovaná ikona favicon.ico.

Ďalším príkladom môže byť chybové hlásenie favicon.ico not found.

favicon.ico not found

Jedným z riešení ako tento problém vyriešiť je, že si ikonu vytvoríte v grafickom programe a vložíte ako odkaz do elementu <link>.

Ďalším šikovným riešením je použitie ikony ako zápis base64. Pre tvorbu ikony je možné použiť nástroj base64encoder. Ja som cez neho vytvoril base64 zápis reprezentujúci znak 1. Toto riešenie je užitočné pre testovacie účely, kedy v projekte nefiguruje zbytočný súbor a v konzole nie sú chybové hlásenia..

Vytvorenie elementu <link> s obrázkom typu base64.

<link rel="icon" href="data:;base64,MQoa">

Záver

Element <link> sa vkladá do elementu <head>.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *