Ako získam Osvedčenie o daňovej rezidencii?

Google AdSense

Internetové služby, ako napríklad služby od spoločnosti Google, potrebujú vaše daňové údaje kvôli tomu, aby mohli uplatniť správnu zrážkovú sadzbu z vykonávaných platieb.

Prečo potrebujem Osvedčenie o daňovej rezidencii?

Sadzba zrážkovej dane závisí od niekoľkých faktorov, na určenie ktorých sú potrebné vaše daňové údaje. Ak má krajina alebo región uzatvorenú daňovú zmluvu s krajinou alebo regiónom, v ktorom zarábate, sadzba zrážkovej dane môže byť znížená. Z tohto dôvodu môžu spoločnosti od vás vyžadovať osvedčenie o daňovej rezidencii.

Dvojitému zdaneniu daňovník zamedzuje v prípade, že platiteľom príjmu je rezident štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Pre uplatnenie príslušnej zmluvy je potrebné preukázať platiteľovi príjmu rezidenciu. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia ustanovuje, ktoré príjmy má právo zdaniť krajina rezidencie príjemcu, v takom prípade sa príjem zdaní len v SR. Ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia dáva právo zdanenia príjmu v štáte zdroja, zdaní sa príjem v tom zmluvnom štáte, pričom zmluva môže stanoviť aj maximálnu výšku dane. V takom prípade rezident SR (príjemca príjmu) zamedzí dvojitému zdaneniu predmetného príjmu použitím príslušnej metódy.

Kde sa nachádza tlačivo pre Osvedčenie o daňovej rezidencii?

Elektronický formulár pre Osvedčenie o daňovej rezidencii nájdete na stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky. Po prihlásení sa do portálu Finančnej správy Slovenskej republiky zobrazí ponuka služieb, ktoré nie sú zobrazené pokiaľ používateľ nie je prihlásený. Toto môže byť častým dôvodom prečo nie je možné nájsť služby, ktoré používateľ hľadá, ak nie je prihlásený.

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky
Portál Finančnej správy Slovenskej republiky bez prihlásenia
Portál Finančnej správy Slovenskej republiky
Portál Finančnej správy Slovenskej republiky po prihlásení

Ako požiadať o Osvedčenie o daňovej rezidencii?

O vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii živnostník žiada elektronicky, nakoľko je daňovníkom povinným komunikovať s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky elektronicky. Po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny na portáli www.financnasprava.sk daňovník v časti Katalógy ⇒ Katalóg formulárov

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky
Portál Finančnej správy Slovenskej republiky

vyhľadá riadok  “PODANIE PRE FS – REGISTER” a po rozkliknutí ponuky vyhľadá Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii.

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky
Portál Finančnej správy Slovenskej republiky

Kliknutím na ikonu zápisníka sa daňovníkovi zobrazí formulár, ktorý vyplní a následne podpíše a odošle elektronicky cez tlačidlo Podať.

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky
https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *