Ako predať auto cez inzerát – Časť 4. – Preberací protokol

autobazár

V štvrtej časti seriálu ako predať auto cez inzerát sa budem venovať preberaciemu protokolu.

Preberací protokol slúži ako doklad o prevzatí motorového vozidla (predmetu kúpnej zmluvy). Preberací protokol môže byť ako príloha kúpnej zmluvy. Protokol by mal obsahovať nasledujúce informácie.

Strany, ktoré sa zúčastňujú preberania predmetu preberania

Pri preberaní by mali byť minimálne zúčastnení odovzdávajúci (predávajúci) a preberajúci (kupujúci). V prípade plnej moci je potrebné takéto strany odovzdávania/preberania predmetu preberania uviesť do preberacieho protokolu.

Predmet preberania

Predmet preberania by mal zodpovedať predmetu kúpnej zmluvy.

Stav predmetu preberania

V tomto bode sa odporúča uviesť stav, zistené nedostatky a vady predmetu preberania, s ktorými preberajúca strana súhlasí a je o nich informovaná.

V závere protokolu sa uvedie miesto preberania, dátum, čas a podpisy strán, ktoré sa zúčastňujú odovzdávania a preberania predmetu preberania.

https://www.mldgroup.com

Vyštudovaný top manažér pôsobiaci najmä ako manažér, marketér, softvérový inžinier, konzultant, bloger, YouTuber a zatiaľ neúspešný hudobník a producent. V rámci praxe pôsobil v rôznych odvetviach na rôznych pozíciách v malých aj veľkých firmách, vrátane spoluprác a partnerstiev s významnými firmami či poradenskými spoločnosťami.

Comments are closed.